Home arrow P R O G R E SS

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
PROJEKAT

Image  

PROMOCIJA DEBATE O SOCIJALNOJ INKLUZIJI U SRBIJI 

Proces evropskih integracija Republike Srbije podrazumeva i unapređenje i razvoj sistema socijalne zaštite i socijalne politike. Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije (MRSP) kreira i sprovodi reformu ovog sistema, koristeći vrednosti promovisane međunarodnim dokumentima, razvijena znanja i prakse drugih zemalja, kao i resurse unutar državnog sistema, javnih službi, građanskih inicijativa i naučnih institucija.

Fond za socijalne inovacije (FSI) je jedan od reformskih programa MRSP. Podršku radu FSI pružaju Vlada Republike Srbije, Evropska unija preko programa Progres i Delegacije Evropske komisije u Srbiji, Program za razvoj Ujedinjenih nacija i drugi. Fond za socijalne inovacije učestvuje u reformi socijalne politike u Srbiji tako što izgrađuje kapacitete i pruža finansijsku podršku javnom, nevladinom i profitnom sektoru, sistematizuje i prenosi stečena znanja i iskustva. 

U partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, TV produkcijom PG Mreza i nevladinim organizacijama SeConS, CESID i Mrežom istraživača socijalnih prilika, FSI sprovodi projekat „Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji“. Projekat je podržan od strane Programa za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske zajednice (2007-2013), kojim rukovodi Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Evropske Komisije i realizuje se u periodu februar 2009 – jul 2010.

  Očekuje se da će ovaj projekat postići sledeće rezultate:  

  • Bolje razumevanje koncepta politike društvenog uključivanja kao odgovora na problem društvene isključenosti;
  • Širenje fokusa stručne i šire javnosti sa siromaštva na društvenu isključenost;
  • Razmena informacija o nacionalnim politikama društvenog uključivanja sa istim politikama na nivou EU i uzajamno upoznavanje sa najboljom praksom;
  • Mobilizacija svih relevantnih aktera i njihova aktivacija u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti;
  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje zastupaju društveno isključene;
  • Produkcija kvalitetnih informacija o siromaštvu i društvenoj isključenosti od strane nacionalnih i lokalnih medija.

  Aktivnosti planirane projektom uključuju:

  • Izradu različitih studija, uključujući: akciono istraživanje o percepcijama i stavovima o društvenoj uključenosti i otvorenom metodu koordinacije, istraživanje o socijalnoj isključenosti u Srbiji, komparativnu studiju o politici socijalne uključenosti u Srbiji  i EU
  • Lokalna, regionalna, nacionalna i internacionalna dešavanja čiji je cilj jačanje kapaciteta različitih aktera, uključujući organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava i servisa, medije i donosioce odluka
  • Informisanje javnosti kroz TV programe i internet portale.
   DETALJNIJE >>>

ImageImageImageImageImageImageImage