Home arrow AKTUELNO arrow Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu
 Preporuči:
(1 glas)
02.12.2014.

U Pančevu je 14.11.2014. godine,, uz podršku Udruženja istraživača socijalnih prilika iz Beograda  (Mreža ISP) održana  Godišnja konferencija o intersektorskoj saradnji u pružanju usluga socijalne zaštite. Rad na konferenciji se odvijao prema predviđenoj agendi uz prisustvo 57 učesnika iz sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, lokalne samouprave, Policijske uprave Pančevo i  predstavnika Mreže ISP.

Konferenciju je otvorila Suzana Jovanović, članica Gradskog veća grada Pančeva, a uvodnu reč predstavnici Mreže ISP sociolozi dr Miroslav Ružica i Gradimir Zajić. Rezultate  Istraživanja intersektorske saradnje u pružanju usluga socijalne zaštite u gradu Pančevu prezentovala je Jelena Novakov, psiholog, članica istraživačkog tima iz Gradske uprave Pančevo, a primere iz prakse  su predstavile Ivanka Radu Halabrin, mr. socijalnog rada zaposlena u Gerontološkom centru Pančevo i Marija Krstović, dipl. soc. radnik u Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo.

Učesnici konferencije su se kroz diskusiju i razmenu informacija složili da:

 • Mikro istraživanja i mali projekti mogu dati veliki doprinos praktičnom radu, a ne praktikuju se u dovoljnoj meri

 • U nedostatku odgovarajućih rešenja u pojedinim situacijama se koriste kao privremena rešenja svi raspoloživi resursi - od objekata do ličnih kontakata sa ljudima u pojedinim ustanovama, što nije održivo rešenje

 • Nije sasvim zadovoljavajuća  intersektorska saradnja na lokalnom nivou,  što se odražava na kvalitet usluga socijalne zaštite

 

 

Na osnovu rezultata Istraživanja o intersektorskoj saradnji i diskusije na konferenciji dato je niz preporuka za unapređivanje prakse  socijalne zaštite u gradu Pančevu:

 •  Formirati istraživačke timove koji će sprovoditi tematska istraživanja manjeg opsega, čija svrha je definisanje problema i traženje rešenja koja treba da budu dostupna svima koji mogu doprineti razvoju usluga socijalne zaštite

 • Praktikovati neformalno okupljanje, samoorganizovanje i umrežavanje različitih stručnjaka, zavisno od problema  i definisanje tema za istraživanja

 • Za pojedina pitanja, slabosti i prepreke u praksi praviti male akcione planove po temama za istraživanje, npr: šta sa administrativno-birokratskim preprekama u ostvarivanju socijalne zaštite i sl.

 • Osmisliti programe i sadržaje za decu starijeg osnovno-školskog uzrasta sa različitim vidovima dodatne podrške i volonterski rad OCD u školama radi pružanja profesionalnih usluga koje nedostaju školama, npr: dodatne podrške deci, mladima i roditeljima naročito u vezi prevencije i problema narkomanije mladih, vaspitnih programa sa decom i mladima  u školama za razvijanje brige za starije i sl.

 • Poboljšati informisanost o nadležnostima drugih ustanova u lancu pružanja usluga  putem izrade vodiča i informatora za pružanje usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici

 •  Intenzivirati saradnju ustanova unutar socijalne zaštite, povećati brigu o ljudskim resursima, razvijati međusobnu podrška u socijalnoj zaštiti, omogućiti bolje međusobno poznavanje stručnih radnika što je preduslov dobre saradnje

 • Identifikovati koje usluge socijalne zaštite u zajednici nedostaju, npr: Prihvatilište za odrasle i starije, stanovanje uz podršku za različite uzraste i vrste korisnika, savetovališta, pregovarati sa pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo o otvaranju odeljenja za palijativnu zaštitu pri Opštoj bolnici Pančevo

 • Pripremiti se za situacije još većeg siromaštva i nedostatka novca kroz aktiviranje grupacije koja treba da iskreira rešenja u novim nepovoljnijim uslovima

Strategijom razvoja socijalne zaštite u gradu Pančevu 2014-2018 predviđeo je da se najmanje jednom godišnje okupljaju svi akteri u lancu pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u cilju unapređivanja intersektorske saradnje,  podizanja efikasnosti i razvijanja integrativnog pristupa u pružanju usluga. Ovogodišnja konferencija je potvrdila da su ovakva okupljanja potrebna i korisna.

                                                                                                                                Jelena Novakov, psiholog

 

 

 

 
Sledeće >