Home arrow O NAMA

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
O NAMA

Misija i ciljevi

Na inicijativu grupe istraživača socijalnih prilika krajem 2006. godine je formirano Udruženje građana „Mreža ISP“.

MREŽA ISP  je nestranačko, nevladino i neprofitno udruzenje građana čija je misija promovisanje istraživača socijalnih prilika i rezultata istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sekotru.

Cilj udruživanja je okupljanje i saradnja  istraživača socijalnih prilika  radi unapređivanja istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sektoru, zagovaranja standarda kvaliteta i aktivnog učešća u procesima društvenog razvoja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva "MREŽA ISP" preduzima sledeće aktivnosti: 

  • prikuplja, obrađuje i organizuje razmenu podataka, informacija i iskustava o dobroj praksi u socijalnim istraživanjima,
  • informiše, prezentuje i upućuje na resurse za istraživačku praksu (naučna i strucna literature, dokumenti, oruđa i eksperti) u oblasti socijalnih istraživanja;
  • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, strucne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike strucnog obrazovanja u ovoj oblasti;
  • inicira i koordinira povezivanje istraživača za rad na naučnim, stručnim i istrazivačkim projektima iz domena socijalnih delatnosti i zaštite ljudskih i socijalnih prava marginalizovanih socijalnih grupa;
  • objavljuje knjige i druge publikacije o akcionim istraživanjima;
  • saraduje sa univerzitetima, stručnim udruženjima, nevladinim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave socijalni istraživanjima.

Vrh
Osnivači

Osnivači „Mreže ISP“ su istraživači sa bogatim iskustvom i širokim saradničkim komunikacijama.

       dr Nevenka Žegarac , dipl. soc.radnik, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Milena Stojanović, psiholog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Ankica Čelebić, dipl.ekonomista, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Vera Knežević, filolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Miroslava Stojković-Milošević, sociolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Nemanja Manojlović, student, Beograd
      mr Vitomir Stojaković, politikolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Branka Mršulja-Zajić, dipl. informatičar,Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      dr Aleksandra Mitrović, sociolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      dr Miroslav Ružica, sociolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Milka Damjanović, dipl.ing. org. rada, Užice, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
      Gradimir Zajić, sociolog, Beograd, Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Vrh 

Projekti

Virtuelna zajednica istraživača socijalnih prilika - ISPnet

Virtuelna zajednica ISPnet je mreža istraživača u sajber prostoru koji donose raznovrsna profesionalna iskustva iz istraživanja u socijalnom sektoru, identifikuju zajedničke potrebe i izgrađuju zajednički sistem vrednosti i pravila ponašanja u procesu aktivnog učešća u promovisanju rezultata istraživačke prakse.

Potencijalni članovi virtuelne zajednice (ciljna grupa), su istraživači  koji prikupljaju, obradjuju i interpretiraju podatke u socijalnom sektoru (socijalna zaštita, zapošljavanje, obrazovanje, javno zdravlje i socijalno stanovanje) radi planiranja, upravljanja i unapređivanja prakse socijalnih delatnosti za rešavanje socijalnih problema i  socijalnu inkluziju marginalizovanih socijalnih grupa i pojedinaca.

Istraživači su, dakle, pojedinci koji obavljaju istraživačko-analitičku praksu bez obzira na svrhu istraživanja (akademska, akciona ili regulaciona), vrstu profesionalnog obrazovanja (multidisciplinarnost), poziciju u praksi (profesionalna ili volonterska) i korisnike rezultata (javni, privatni ili NVO sektor).

Glavni cilj je konstituisanje (formiranje)  virtuelna zajednica istraživača socijalnih prilika (ISPnet),  koja posredstvom susreta i komunikacija u zajedničkom sajber prostoru solidarno razmenjuje informacije, iskustava i rezultate istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sektoru.,

Svrha  virtuelne zajednice su angažovani  istraživači za razvoj istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sektoru.

Specifični ciljevi su:

  • Unaprediti informisanje, razmenu informacija i interaktivnu komnkaciju među istraživačima socijalnih prilika,
  • Promovisati  potencijale istraživača (znanja, veštine, reference, interesovanja i angažovanja) i rezultate nihove istraživačko-analitičke prakse,
  • Razviti  IT podršku  za istraživačko-analitičku praksu  u socijalnom sektoru,

Virtuelnu zajednicu ISP okuplja i umrežava istraživače socijalnih prilika koje saznanja o socijalnim problemima u zajednici motivišu na aktivizam za dobrobit zajednice Razmena ideja, iskustava i saznanja istraživača socijalnih prilika afirmisaće mobilizatorsku praksu za razvoj zajednice i ulogu istraživača kao agenta socijalnih promena.  Uspostavljena mreža ISP   predstavljaće  suportivno okruženje pojedincima za aktivizam u vlastitoj socijalnoj sredini na principima akcionih istraživanja i participativne metodologije za razvoj lokalne zajednice.

Pokretanje veb sajta www.mrezaisp.org omogućeno je podrškom Tima potpredsednika Vlade za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva.

Vrh