Home arrow PRODUKCIJA

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
REZULTATI ISTRAŽIVAČKO-ANALITIČKE PRAKSE sa II Konkursa MREŽE ISP
 Preporuči:
(1 glas)
Autor GRUPA AUTORA   
03.12.2014.

 Na II Konkursu Udruženje istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP,   objavljenom 8.04.2014. godine  pod nazivom  „Istrazivacko-analitička praksa za unapredjivanje usluga socijalne zastite i socijalne politike u lokalnoj zajednici“,  odabrano je 9 projekata. Svi projekti su uspešno realizovani i prezentovani  na II Konferenciji ISP

 

Tijana Morača, Agroinvest Fondacija / World Vision Middle East and Eastern Europe Regional Office

Iva Kljakić, Agroinvest Fondacija / World Vision Middle East and Eastern Europe Regional Office

Federico G. Sicurella, nezavisni istraživač, doktorant na Univerzitetu u Lankasteru

icon Donatorski angažman i održivost lokalnih usluga za decu(705.94 kB) 

Dragana Arsenović, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Lola Preduzetništvo“ doo Beograd

Mirjana Pantelić, Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

 

icon Uticaj razvijenosti socijalnih vestina osoba sa invaliditetom na radnu i socijalnu integraciju (284.84 kB) 

 

Milkica Momčilov, dipl.sociolog

Maja Zavišin, dipl.psiholog

Aleksandra Čolić Vlajnić, dipl pravnik 

 

 icon Društveni aspekti položaja žena  žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u opštini Kikinda(1005.7 kB)

 

 

Dženita Čičić, dipl.sociolog

Nail Kajević, dipl.ekonomista

 

icon Prevencija maloletničke delinkvencije -POTREBE LOKALNE SAMOUPRAVE I ORGANIZACIJA KOJE PRUŽAJU USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE-(363.3 kB)

 

 

Suzana Jovanović, dipl. soc. radnik

Jelena Novakov, psiholog

  icon Analiza rezultata istraživanja kvaliteta usluga socijalne zaštite i intersektorske saradnje u gradu Pančevo (135.55 kB)

 

Mr Radmila Urošević, sociolog

Pejana Bulović, dipl.pravnik

 

  icon Seniorski aktivizam - ISTRAŽIVANjE PERSPEKTIVE SENIORSKOG AKTIVIZMA, POSTOJEĆIH RESURSA I OPTIMALNIH MODELA POMOĆI I PODRŠKE SENIORIMA(238.02 kB) 

 

Ružica Džugurdić,sociolog

Snežana Živković,sociolog

  icon Osobe sa invaliditetom-šta moramo i možemo a nismo uradili (362.79 kB) 

 

Mirjana Sokolović , Tamara Đorđević 

    icon Drustveni zivot starijih ljudi u selima opštine Stara Pazova (1.21 MB)

 

 


 
PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA
 Preporuči:
(0 glasova)
Autor GRUPA AUTORA   
05.11.2014.

U organizaciji Udruženja istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP,  Fondacije “SOLIDARNOST SRBIJE”  

i Fakulteta za medije i komunikacije – Departman za socijalni rad, održana je na Divčibarama,  od 31. oktobra

do 2. novembar 2014. Druga konferencija ISP pod nazivom „Istraživačko-analitička praksa za unapređivanje

usluga  socijalne zaštite i kreiranje socijalne politike u lokalnoj zajednici“.

Predstavljamo  PREZENTACIJE ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA: 

 Image

Dženata Čičić, sociolog; Kajević Nail, ekonomista 

    icon PREZENTACIJA MALOLETNIČKE DELIKVENCIJE (153.42 kB) 

 - Potrebe lokalne samouprave  i organizacija koje pružaju usluge socijalne zaštite 

Milkica Momčilov, sociolog

Maja Zavišin,dipl. psiholog

Aleksandra Čolić-Vlajnić, dipl.pravnik

                  icon Kvalitativna i kvantitativna analiza društvenih aspekata položaja žena (922.89 kB)    

Suzana Jovanović, dipl. socijalni radnk

Jelena Novakov, dipl.psiholog

                   icon Analiza potreba za razvijanjem mreže socijalnih usluga u gradu Pančevu (1.57 MB)   

Ružica Džugurdić, sociolog

Snežana Živković, sociolog

                icon Osobe sa invaliditetom šta moramo i možemo a nismo uradili (388.1 kB) 

Tijana Morača, master Demokratizacija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi

Iva Kljakić, master Studije kulture i roda

Federico Sicurella, doktorant na Univerzitetu u Lankasteru

                   icon Održivost lokalnih usluga za decu (101.73 kB)   

Dragana Arsenović, dipl.pedagog

Mirjana Pantelić, dipl.pravnik

                   icon Uticaj stepena razvijenosti socijalnih veština osoba sa invaliditetom na zapošljavanje(606.63 kB)

Milica Turnić, master multidisciplinarnih studija

Radovan Radivojević, dipl. ing racunarstva

                  icon  "KREON"-KREiranje ONline i ofline obrasca za prijavu i definisanje potrebe porodice i deteta (1.41 MB)     

                           za servisom dnevne usluge u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju  

Radmila Urošević, sociolog

Pejana Bulović, dipl.pravnik

                 icon  Seniorski aktivizam u Beogradu- potrebe i mogućnosti (174.2 kB) 

 Mirjana Sokolović, socijalni radnik

Tamara Đorđević, sociolog

                 icon Društveni život starih u selima opštine Stara Pazova (3.82 MB) 

  Image

 


 
PROJEKAT : Podrška istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite
 Preporuči:
(0 glasova)
05.02.2014.
Na konkursu  Udruženja istraživača socijalnih prilika- MREŽA ISP iz septembra 2013. godine pod nazivom Podrška istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite“,  odabrano je 9 projekata koje realizuje 19 istraživača. Cilj ovog konkursa je da podrži  izradu analiza koje mogu unaprediti socijalno-zaštitnu praksu.

Svi projekti su uspešno realizovani i prezentovani na konferenciji održanoj 11. janura 2014. godine u Beogradu.

ISTRAŽIVAČKO - ANALITIČKA praksa

 

icon PSIHOSOMATSKI SIMPTOMI KOD STRUČNIH RADNIKA ZAPOSLENIH U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U VOJVODINIBursać Duško,Basta Milka(41 kB)

icon ANALIZA TRANSFORMACIJE USTANOVE “CZODO ZVEČANSKA“ U PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE,Ljubiša Jovanović i Bojana Petrović (353 kB)  

icon OSOBE SA INVALIDITETOM UNUTAR SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE, Mirjana Sokolović (538 kB)     

icon MARGINALIZOVANE GRUPE, Slobodan Martinović (289 kB)         

icon PROFESIONALNI INTEGRITET STRUČNIH LICA ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, Sanja Batić, Sandra Pašćan, Daniela Vrhovac, Tanja Stojšić Petković (413 kB)   

icon STARI - DOSTUPNOST PRAVA I USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCARužica Džugurdić, Snežana Živković (230kB)

icon MOĆ I NEMOĆ RODITELJA, Radmila Urošević, Pejana Bulović (59 kB)  

icon SOCIJALNA REHABILITACIJA OSOBA SA PROBLEMIMA DEPRESIJE U INSTITUCIONALNOJ ZAŠTITI,Dušanka Čepić, Paulina Firićaski (559 kB)    

 

  Image